Trivsel

Trivsel giver overskud og gladere medarbejdere.

Hvis I ønsker at øge jers trivsel, kræver det at I tager fælles ansvar og sikrer medindragelse på alle niveauer på arbejdspladsen. God trivsel sikrer at I blandt andet får:

  • mindre sygefravær
  • mere tilfredse medarbejdere
  • lettere ved at tiltrække nye medarbejdere
  • mindre nedslidning
  • større risikovillighed
  • mere innovation

Når I arbejder med trivsel er det vigtigt, at alle trivselsniveauer er inddraget: Individ, gruppe, organisation og ledelse. Jeg kan hjælpe jer med, at I opnår god trivsel og derved også øger indtjeningen – God trivsel betaler sig! Læs mere om nogle af redskaberne til god trivsel ved at bruge menupunkterne i højre side.