TKI Konflikttest

Vi arbejder med Thomas-Killmann Conflict Mode Instrument (TKI), et konflikthåndteringsredskab, som beskriver en persons konflikthåndteringsstil ud fra fem forskellige måder at agere på i en konflikt. Formålet med at anvende TKI er at øge bevidstheden af ens egen rolle i håndtering af konflikter og opnår evne til at løse dem. Vi gør dette ved at lære at mestre forskellige strategier og vælge den rigtige i en given konfliktsituation.

I en tid hvor erhvervslivet bliver stadigt mere konkurrencebetonet, hurtigt og udfordrende, kan spændinger og konflikter opstå oftere og oftere i et team og føre til forringet erhvervsmæssig ydeevne. Selv når der ikke er en åbenlys konflikt, kan uenighed om hvordan man bedst opnår fælles mål, underminere selv de bedst udformede strategier. Det er ikke kun ens egen situation der påvirker strategien, også eksterne faktorer påvirker og der eksisterer rigtig mange mulige løsninger og konfliktfælder.  Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) er et førende værktøj til konfliktløsning. Ved præcist at måle den enkeltes adfærd i en konfliktsituation, hjælper det til at åbne op for diskussioner om personlig stil og gruppedynamik.

Først identificeres hvilken af de fem konfliktløsningsformer den enkelte har tendens til at benytte. Det viser derefter værdien af denne form og af andre muligheder.

Med denne viden i bagagen er den enkelte bedre rustet til at analysere en konfliktsituation, og beslutte hvordan den håndteres positivt og produktivt.

TKI kan blandt andet anvendes til:

 • Konfliktløsning og forandringsledelse
  TKI kan hjælpe den enkelte til at forstå hvordan en konflikt løses konstruktivt, og følelsesbetonede situationer klares produktivt, såsom f.eks. organisatoriske ændringer.
 • Ledelsesudvikling
  TKI kan hjælpe ledere og potentielle ledere til at forstå hvordan konflikter skal håndteres, samt til at værdsætte andres tilgang til konfliktløsning såvel som at udvikle deres eget udvalg af metoder.
 • Forbedring af arbejdsindsatsen
  TKI kan vise hvordan der kan arbejdes med den enkelte og fjernes barrierer for ydeevnen, dette ved at lære hvordan en konflikt kan håndteres.
 • Teambuilding
  TKI kan identificere hvor en konflikt kan opstå og vise andre teammedlemmers tilgang til konflikthåndtering.
 • Øget kommunikation
  TKI kan hjælpe den enkelte til at kommunikere mere effektivt ved at forstå grunde og tilgange til konflikt.

Fordele
TKI gør det muligt for ledere og teams at skabe et sikkert og produktivt miljø, hvor vanskelige emner kan diskuteres åbent. Den er ekstremt alsidig og nem at bruge.

Jeg bruger TKI i flere sammenhænge, her er et par muligheder:

 • Kend og forstå din konfliktstil
  4-5 timers forståelse og kendskab til konflikter.
 • Kend og forstå din konfliktstil og brug det i  din kommunikation
  Et dagsarrangement hvor I lærer at bruge jeres kendskab til konflikter i jeres daglige kommunikation.

Kontakt mig for at få mere inspiration til hvordan du og din organisation kan få glæde af TKI.