Teamdannelse

Hvis teamet ikke fungerer, underpræsterer teammedlemmerne med helt op til 25%. Der bliver brugt tid på snak i krogene, samt ofte på at gøre tingene flere gange. Måske findes de nødvendige ressourcer allerede i teamet, måske skal der bare små justeringer til for at få teamet til at arbejde bedre sammen.

Et team der arbejder godt sammen skaber bedre resultater, har mindre sygefravær og tiltrækker letterer den gode arbejdskraft.

Vil du have et stærkere team, der står sammen og bakker op om hinanden og organisationen? Så kan jeg hjælpe med jeres teamdannelse. Jeg kan støtte op med:

  • øvelser i bevidsthed
  • træning af færdigheder i et team
  • at kortlægge kompetencer
  • at fastsætte spilleregler i et integreret dynamisk samspil mellem deltagerne
  • at skabe ejerskab for team og opgave

I nogel proceser kan det være en fordel at indrage Meyer Brigs persontypeindikator MBTI , dette for at få større forståelse for sig selv og for hinandens måde at agere på. Som evaluering coacher jeg teamet i at nå de opsatte mål.