Teamcoaching

Teamcoaching er en enkel og virkningsfuld vej til at skabe større klarhed og retning for teamet. Teamcoaching er en måde at forankre teamet i virksomhedens værdier og mål, samt at blive bedre til at træffe rigtige beslutninger, for derved at skabe større resultater.

Teamcoaching bruges når I har brug for at blive klogere på jeres ressourcer, kompetencer eller virksomhedens mål og værdier. Udgangspunktet er som I al anden coaching jeg laver, at I selv rummer svarene og at jeg hjælpe jer med at åbne døren til dem.

Teamcoaching er:

  • at skabe bevidsthed om teamets situation og skabe handling
  • at hjælpe jer til at finde de rigtige løsninger for teamet
  • at fokuserer på nuet, for at synliggøre muligheder for fremtiden
  • at skabe rum for inovation

Et teamcoachingforløb strækker sig typisk over 3-5 gange, men kan i nogle tilfælde tage længere tid. Forløbet er tilpassaet det enkelte team og den enkelte virksomhed. Kontakt mig for et uforpligtende møde om hvad dit team har brug for.