Stresscoaching

I daglig tale hører vi ofte “hvor er jeg stresset i dag”! Det dækker typisk over at vi har travl, men vi kan sagtens have travlt uden at være stresset og være stresset uden at have travlt. Så hvad er stress egentlig og kan du hjælpes?

Stresshåndtering
Stress er efterhånden ved at være en almindelige årsager til sygemelding både af korte, men også af længere varighed. Arbejdslivet stiller store krav til den enkelte medarbejder om at være fleksibel, omstillingsparat, kunne indgå i nye samarbejdsrelationer med nye opgaver, hvor kvaliteten sættes i højsædet. Alt dette er kun det der bliver krævet af dig på arbejdet, så tænk så lige på alt det du skal nå i din fritid.

Ofte kan de stressramte personer ikke bestride deres job/privatliv på tilfredsstillende vis og de må enten delvis sygemeldes eller helt væk fra arbejdspladsen i en periode.

Fjern stress
Nogle stressramte personer vil kunne fjerne stress på 3 – 6 uger, hvor andre har brug for længere tid. Den stressramte har behov for en personlig støtte for at håndtere stressen, derfor har du brug for en personlig stresscoach, der hjælper med at synliggøre og erkende de bagvedliggende årsager, for at kunne dæmpe/fjerne de stressfremkaldende faktorer.

Hvert eneste forløb tilrettelægges individuelt, men de første 3-4 uger er en stramt styret proces af coachen hvor du helt slipper for selv at tage styringen.

Undgå lange sygemeldinger
Med stresscoaching undgås at sygemeldingen trækker i langdrag, da den stressramte ofte vil blive delvist raskmeldt undervejs. Stress gør personen handlingslammet og ved at sætte ind med coaching tidligt, bliver den stressramte hurtigere parat til at handle og komme videre.

Virksomhedsordning
Kontakt mig for et tilbud på hvordan du kan få en coach i din virksomhed på faste dage og løfte dine medarbejdere. Se referencer her