Kulturskolen Brønderslev Kommune, Souchef Susanne Laub Elling,
“Pauli Bøttker formåede at samle musikskolens lærerkollegiet samt bestyrelsesmedlemmer omkring et fælles mål for skolens forventninger til vores adfærd, samt udarbejdelse af en handleplan for Musikskolens fremtidige arbejde. Pauli Bøttker er en yderst kompetent og fagligt højt kvalificeret coach og var fantastisk god til at ”samle” flokken om et fælles mål. Alle gik hjem med en masse gode visioner i bagagen. En helt enestående dag fuld af oplevelser og læring.”

Esbjerg Kommune, Sundhed og omsorg
Mobning var på dagsordenen til den årlige arbejdsmiljødag for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter. De fik redskaber, så de nu er istand til at udarbejde lokale strategier og handleplaner for håndtering og forebyggelse af mobning.

PwC /PricewaterhouseCoopers Lillebælt
Med udgangspunkt i Teori U og coachingværktøjer skabte jeg en kreativt proces for medarbejderne hos PwC Lillebælt. Processen skabte stort ejerskab og motivation hos medarbejderen og gav ledelsen gode idéer til den fremtidige strategi og indsats.

Esbjerg Kommune, Esehuset
Jeg er supervisor og coach for samtlige ansatte. Jeg coacher ved specielle hændelser som overgreb og nær ved hændelser. Medarbejderne bruger mig også til ”live” observationer, hvor der coaches direkte efter observationen, så der opnås bedre mestring. Jeg er medvirkende ved stresshåndtering og forebyggelse. Ledergruppen bruger mig til sparring og processer hvor der skal tænkes nyt og anderledes. Lige nu arbejder jeg med at nedbringe sygefraværet – på tre måneder har vi mindsket det med 25%!

Hjørring Kommune, Jobcenter
Jeg har aktivt arbejdet med Kompetencecenter Hjørring på baggrund af eksisterende trivselsundersøgelse. Jeg har sammen arbejdet med at fjerne mobning, og skabe fokus på nye værdier og samarbejdsformer med udgangspunkt i en anerkendende tilgang.

Brand & Redning, Esbjerg Kommune
Jeg har lavet konflikthåndtering med udgangspunkt i en fusioneret virksomhed. Sammen skabte jeg nye rammer for samarbejdet og udviklingspunkter for den enkelte i forhold til gruppen.

Rens Ungdomsskole
Jeg har arbejdet med kultur og værdier i henhold til Scheins kulturanalyser og skabt nye spilleregler for samarbejde i team og organisation. Efter konfliktfyldte hverdage, rettede vi sammen op på samarbejdstonen og forankrede nye kommunikationsformer ud fra den anerkendende tilgang.

Esbjerg Kommune, Trekløveret
Gennem coaching af ledere, motivation og øget fokus nedsatte jeg sygefraværet med mere end 50 % på et år. Processen er fortløbende og der er stadig succes med fastholdelse af det implementerede. Jeg har med MBTI persontypelogier endvidere arbejdet med at øge performence og samarbejde i ledergruppen, samt kommunikationen overfor medarbejderne.

Hjørring Kommune, Musiske Skole
Jeg har arbejdet aktivt med konflikthåndtering og er lykkedes med at skabe et godt samarbejdsklima på skolen. Ledelsen er blevet sparret og coachet på deres vej og de virkemidler der måtte være. Medarbejderne har været inddraget i en kreativ proces for at skabe nye veje og derudover er lederen coachet i forhold til egen rolle som leder.

B&W Group Denmark A/S
Jeg har arbejdet med at skabe større trivsel blandt medarbejderne, udført trivselsmålinger og udarbejdet handlingsplaner i forhold til disse. Derudover har jeg med stor succes lavet karrierecoaching for medarbejdere i forbindelse med lukning af den danske afdeling.