Mobning

Der kommer desværre mere og mere mobning på de danske arbejdspladser og vi kender alle den tanke: at det er noget der foregår mens man er barn. Sådan er det ikke, desværre er emnet meget tabubelagt og det kan være svært at finde lydhørhed i organisationerne.

Det er vigtigt at I som virksomhed har en plan for hvordan I behandler mobning, og at den plan er klar, tydelig og konsekvent. Vi kan hjælpe jer med at udarbejde og implementere en handlingsplan for mobning der har ejerskab blandt alle.

Mobning kommer ofte til udtryk som bagtalelse, bagvaskelse og sladder. Mobning kan også foregå ved at en leder nedgør en medarbejders arbejdsindsats i grove vendinger, giver fejlagtig information, overdriver kontrol eller stiller for svære arbejdsopgaver.

Forslag til dit arbejde med mobning

  • Udarbejd mobbepolitik sammen med medarbejderne
  • Implementer den
  • handel konsekvent

Du kan også kontakte mig for at få hjælp. Dette både som forbyggende, men også hvis mobningen allerede pågår, har jeg redskaberne til at løse konfliten og få genoprettet de tillidsbrud der eventuelt har været.