Konfliktløsning

Et forløb i en konfliktløsningsproces kunne se sådan ud:

 1. Afdækning af konflikt – problemstillingen
  Vi mødes hos jer for at skabe klarhed over konflikten og sammensætte et forløb til løsningen
 2. Interview af  gruppe eller enkeltvis for at høre de implicerede parter
  Vi interwiever for at skabe overblik over forkellige nuancer og indsigt i de enkeltes “verdensbillede”
 3. Temadag – Erkendelse – accept og spileregler
  Vi tager udgangspunkt i det materiale der er kommet frem i interwievene. Vi kommer frem til erkendelse og accept af det skete og bygger bro med nye løsninger og spileregler
 4. Teamadag – Samarbejde og kommunikation med anerkendende tilgang
  Vi finder frem til den måde hvorpå vi bedst muligt opnår spilleregler, der er bygget op omkring virksomhedens værdigrundlag.
 5. Implementering
  Med en “buddyordning” sikrer vi fokus og medejerskab for de aftaler der er indgået
 6. Evaluering
  Proceccen evalueres løbende og tilpasses med de ændringer som den daglig praksis byder

Processen skal ses som et eksempel på, hvorledes en konfliktsituation kan løses og tilpasses naturligvis jeres problemstilling.

Jeg har stor erfaring med løsning af forskellige konflkter så kontakt mig hvis du har en konflikt, der er på vej til, eller allerede er gået i hårdknude.