Konflikter

Konfliktløsning
Både i forbindelse med vore arbejdsmæssige og private relationer, oplever vi alle at det kan være svært at opnå enighed om alt. Nogle gange betyder det, at vi havner i en konflikt. Hvis disse konflikter ikke bliver løst, er der risiko for at de kan udvikle sig til sværere uenigheder. Ofte når dette sker, vil vi forsøge at inddrage andre i konflikten og den vil stille og roligt brede sig til flere steder i organisationen og påvirke vores evne til at performe optimalt. Når sådanne konflikter udvikler sig er der risiko for, at det kan ende med mobning eller chikane. Med udgangspunkt i personerne omkring konflikterne, finder vi de løsninger der holder.

Kontakt mig hvis du har en konflikt der er på vej til, eller allerede er gået i hårdknude.

TKI konflikttest
Jeg arbejder med TKI Thomas Killmann, et konflikthåndteringsredskab som beskriver en persons konflikthåndteringsstil, ud fra fem forskellige måder at agere på i en konflikt. Formålet med at anvende TKI er, at øge bevidstheden af ens egen rolle i håndtering af konflikter og opnår evne til at løse dem. Jeg gør dette ved at lære jer, at mestre forskellige strategier og vælge den rigtige i en given konfliktsituation.

Vil du vide mere om TKI konflikttest er du velkommen til at kontakte mig.

Ting der f. eks. kan arbejdes med under konflikter:
Mobning, chikane, kommunikation, adfærd, kendskab til hinanden, anerkendelse, værdier, spilleregler m. fl.