Kommunikation og adfærd

Kender du til at der opstår misforståelser i udførelse af en arbejdsopgave? I er ikke helt tydelige i jeres kommunikation og derfor bliver opgaverne ikke altid udført som ønsket. Der er ingen ond mening i det… ofte glemmer vi bare at afstemme forventningerne til hinanden, at spørge ind til det der bliver sagt og sikre at i har fælles opfattelse.

Kommunikationsudfordringer kan have mange årsager, men en af årsagerne er helt klart hvis I ikke har samme verdensbillede og værdierne ikke er helt på plads, så vil der opstå miforståelser og stille og roligt vil I bruge for meget tid på at rette misforståelser, fremfor at udføre nye opgaver.

Løsninger på ovenstående er at styrke bevidstheden om hvad kommunikation betyder i en organisation. Jeg kan hjælpe jer på flere måder.

  • Undervisning/mestring
  • “Live i marken” hos jer
  • Coaching af enkeltpersoner og teams

Undervisning/Mestring kan du læse mere om ved at læse videre her.

“Live” – hos jer
Jeg stiller skarpt på kommunikationsadfærd og sprog. Jeg gør det ved at observere jer undervejs  i jeres arbejdsdag og coache jer direkte i forløbet. Jeg lever mig ind i jeres hverdag og ser hvad der virker og kommer med anbefalinger til, hvad der med fordel kan forandres. Jeg sikrer at der hele tiden er optimalt fokus, medejerskab og involvering.

Ved at arbejde med din organisation, sikrer du at dine medarbejder bliver mere stolte af deres arbejdsplads og derved skaber du en større arbejdsglæde og mindre sygefravær. Vi arbejder udfra disse principper:

Observation – procesopbygning – læring/mestring – implementering/integration – evaluering