Kommunikation & samarbejde

Med udgangspunkt i den anerkendende tilgang trænes I i kommunikation med det formål at samarbejdet skal forbedres og forståelsen for den ”rigtige” kommunikation skal synliggøres. Nedenståender er eksempler på hvordan I kunne arbejde med kommunikation og samarbejde udfra den anerkende tilgang. Forløbet tilpasses naturligvis jeres ønsker.

 • Hvad vil det sige at være anerkendende?
  • Lidt om egne og andres verdensbilleder
  • Hvordan accepterer vi andre?
 • Aktiv lytning
  • Hvordan lytter vi aktivt og hører det der rent faktisk siges og hvordan sikrer vi at vi forstår det der er sagt?
 • Spørgeteknikker
  • Redskaber der sikre os at vi kommer dybt nok i samtalen, at vi sikrer os at modtager har forstået afsenders budskab og omvendt.
 • Den coachende metode
  • Hvordan bruger vi den coachende metode til supervision af kolleger?
 • Feed back
  • Giv konstruktiv feed-back.
 • Træning i dagligdagens kommunikation
  • Vi træner i brugen af de forskellige redskaber med ting, der sker i hverdagen.

Udbytte
Et ligeværdigt samarbejde med en god konstruktiv kommunikation i team og organisation.
Forbedret trivsel og nedsat sygefravær.