Coaching

Coaching er en enkel og virkningsfuld vej til at skabe større klarhed og retning i livet.

Udgangspunktet er at du selv rummer svarene, og at jeg kan hjælpe dig med at åbne døren til dem. Coaching bruges når du har brug for at blive klogere på dine ressourcer, potentialer, mål eller værdier f. eks. i forbindelse med dit arbejdsliv, dine relationer, stress eller ønske om at ændre adfærd.

Coaching er:

  • at fokuserer på nuet, for at synliggøre muligheder for fremtiden
  • baseret på gensidig tillid og kommunikation
  • at hjælpe dig til at finde dine egne svar
  • at skabe bevidsthed om din egen situation og skabe handling
  • at skabe handling og udvikling

Et coachingforløb er en række individuelle samtaler med fokus på dig og din situation.

Undervejs i samtalerne vil jeg hjælpe dig til at kortlægge din situation, og jeg vil gennem gode spørgsmål give dig mulighed for at reflektere og opnå fornyet indsigt i dig selv og dit eget liv. Herefter bliver du i stand til at træffe de rigtige valg for netop dit liv og derved skabe den nødvendige  og ønskede udvikling.

Jeg har god erfaring med at arbejde med temaer som stress, arbejds- og privatlivsrelationer, lederperformence og karriere. Jeg laver også gerne virksomhedsaftaler, hvor jeg kommer fast i virksomheden, kontakt mig for mere information.