Anerkendende tilgang

Anerkendelse er en grundlæggende forhåndsindstilling eller livsværdi, som man vælger at møde andre mennesker med. En indstilling der bygger på et ligeværd og at også andre har værdi selvom de er anderledes. Anerkendelse handler om:

  • at tro på hinanden
  • at tro på mulighederne i mennesket
  • at tro på det positive i mennesker
  • at tor at al kommunikation sker udfra den positive hensigt

Anerkendelse kommer ikke kun fra ledelsen, men sker i vid udstrækning også mellem kolleger. Det påvirker ikke kun den enkelte persons selvværd men og så hele gruppens… Derfor er det vigitgt at vælge at arbejde udfra den anerkendende tilgang både som medarbejder, leder og privat person.

Vi har i vores tilgang til opgaverne valgt at have en anerkende tilgang – Du kan også lære det, kontakt os for at høre hvordan.